GRENLAND
Spacerowa 59 84-110 Dębki

Menu

 

 

REGULAMIN    wpłata zadatku oznacza akceptację poniższego regulaminu

DOMKI LETNISKOWE GRENLAND

 

 1. Zawarcie umowy najmu następuje z chwilą wpłaty przelewem zadatku stanowiącego 30% ustalonej należności za cały okres wynajmu . Po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym terminu najmu, oraz ilości osób dorosłych i dzieci klient zobowiązany jest w ciągu 2 dni do dokonania wpłaty zadatku. Wpłata zadatku stanowi  równocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

 2. Pozostałą część należności za najem należy zapłacić gotówką w dniu przyjazdu , przy odbiorze kluczy do domku.

 3. W przypadku odwołania rezerwacji Wynajmujący zastrzega sobie prawo zatrzymania wpłaconego zadatku w pełnej wysokości.

 4. Zmiana okresu pobytu polegająca na skróceniu pobytu poprzez poźniejszy lub wcześniejszy wyjazd nie wnosi zmian w zapłacie należności na wczesniej deklarowany i zarezerwowany pobyt.

 5. Najem rozpoczyna sie od godziny 16.00 w dniu przyjazdu , a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

 6. Cisza nocna na terenie ośrodka obowiązuje od godziny 23.00 do 07.00 rano.

 7. W dniu rozpoczęcia wynajmu Najemca otrzymuje klucze do domku , odbiera domek wraz z wyposażeniem , zostaje poinformowany w zakresie korzystania z instalacji domowych.

 8. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim nawet jesli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę. Przebywanie większej liczby osób bez uzgodnień spowoduje wykwaterowanie wszystkich przebywających bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

 9. Zabrania sie rozpalania grilla na tarasach, a po zakończeniu grillowania w miejscu do tego przeznaczonym należy wygasić palenisko.

 10. Za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostawione w domkach , oraz na terenie całego ośrodka nie ponosimy odpowiedzialności

 11. Najemca ponosi odpowiedzialność  materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia.

 12. Goście  odwiedzający  zobowiązani są do pozostawienia samochodu poza terenem ośrodka.

 13. Po godzinie 23.00 na terenie ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby mające rezerwację i wykupiony pobyt.

 14. W trosce o bezpieczeństwo podczas nieobecności w domku wszystkie okna i drzwi powinny być zamknięte a urządzenia elektryczne wyłączone w szczególności kuchenka gazowa.

 15. W przypadku wystąpienia szkody lub usterki technicznej Najemca powinien zawiadomić o niej Wynajmującego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 16. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w czasie wynajmu przez Najemcę a także osoby z nim przebywające.

 17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w dostawie prądu i wody  z przyczyn leżących po stronie zakladu energetycznego lub wodno-kanalizacyjnego.

 18. Ze względu  na bezpieczeństwo, na terenie domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 19. Pobyt zwierząt nie jest akceptowany (aby zapewnić komfort odwiedząjacym nas gościom cierpiącym na alergie)

 20. Dzieci przebywające na terenie ośrodka powinny być pod stałą opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.

 21. Zabrania się wynoszenia kocy polarowych poza teren ośrodka .

 22. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu w trybie natychmiastowym,  zachowując całą kwotę należności za najem w przypadku rażącego naruszania niniejszego regulaminu lub wyrządzenia szkody przez Najemcę.